Florencie

  Florencie, jedno z nejromantičtějších měst světa, láká miliony turistů ročně hlavně na své středověké a renesanční architektonické památky a významné umělecké sbírky. Říká se, že dokonce jedna třetina všech uměleckých pokladů Itálie se nachází právě ve florentských muzeích, galeriích a kostelech. Tak pojďte s námi na procházku po Florencii.

  Florencie

  Florencie je hlavní město italského regionu Toskánsko. Leží na řece Arno a ve středověku se jednalo o významnou italskou republiku, která se později za vlády jednoho z nejmocnějších a nejbohatších italských rodů, Medicejských, stala nejbohatším a nejvýznamnějším italským velkovévodstvím. Svou moc nabyli Medicejští nejprve díky obchodu a později úspěšným provozováním bankovnictví. Rozkvět díky nim nastal v období od 15. do 16. století, kdy se pro svou moc a bohatství Florencii říkalo „Athény středověku“. Poslední vládce rodu zemřel 1737, později připadla Florencie Rakousko-Uhersku, než ji na dalších 15 let ovládl Napoleon. Roku 1860 se stala součástí sjednocené Itálie. S Florencií je spojeno i obrovské množství významných středověkých postav – spisovatel Dante, filozof Machiavelli, sochař Michelangelo nebo slavný Galileo, autor věty „A přece se točí“, o jejíž pravosti ovšem panuje dodnes řada sporů. V 19. století byla Florencie krátce hlavním městem Itálie.

  Florencie

  Florencie leží ve střední Itálii a její historické centrum je zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Má necelých 400 tisíc obyvatel. Významný je zdejších textilní průmysl, který má své kořeny v dávné historii. Právě díky, ale nejen díky, významnému prosperujícímu textilnímu průmyslu, získalo město ve středověku své bohatství.

  Florencie

  Ubytování ve Florencii přes Booking.com vyhledávejte a rezervujte snadno přes vyhledávací formulář níže. Rezervací ubytování přes vyhledávací formulář Booking.com níže podpoříte náš web a my pro Vás můžeme připravovat průvodce po dalších místech. Děkujeme!

  Florencie má mezinárodní letiště Amerigo Vespucci Airport, které leží asi 4 km od města. Z letiště a na letiště se bez problémů dostanete autobusy městské hromadné dopravy nebo letištními shuttly, které jezdí poměrně často. Booking.com Jsou to stejné autobusy, které zajišťují i cestování po Florencii. Druhým mezinárodním letištěm v Toskánsku je letiště v Pise, odkud jezdí pravidelné linky autobusů i do Florencie. Doprava autobusy a vlaky mezi většími italskými městy je bezproblémová a poměrně pohodlná. Informace o autobusové dopravě, mapy sítě městské hromadné dopravy i ceny jízdného najdete tady. Pro cestování v hromadné dopravě můžete využít i vylepšenou verzi turistické karty Firenze Card, tedy Firenze Card+, která vám umožní nejen návštěvu 72 muzeí a významných florentských památek jako její neplusová verze, ale také cestování autobusy po dobu tří dní a na stejnou dobu i wifi zdarma. Koupit ji můžete ve vybraných muzeích nebo v turistických centrech, více info o ní najdete tady. Turistické stránky se spoustou informací k návštěvě Florencie najdete tady nebo tady. Nevýhodou Florencie jsou obrovské davy turistů na všech turisticky atraktivních místech a také poměrně vysoké ceny. Historické centrum Florencie je zapsáno na seznamu UNESCO a většinu památek v klidu zvládnete projít pěšky.

  NÁŠ TIP: Akční letenky do Florencie právě nabízí Pelikán!

  Florencie řeka Arno

  Než přejdeme k podrobnému průvodci po Florencii, krátce pár slov o florentské kuchyni. Florencie je, ostatně jako celá Itálie, známá pro svou vynikající zmrzlinu. Za téměř legendárního výrobce je považován Vivoli, který je vůbec tím nejstarším výrobcem. Dnes mu ale silně konkuruje v kvalitě celá řada „gelaterií“, které prodávají italskou zmrzlinu. Kromě cukrárny Vivoli jmenujme ještě Grom, který má svou pobočku nedaleko Piazza del Duomo nebo La Carraia, ale i spousta dalších. Jejich pobočky jsou rozeseté po centru Florence. Když už jsme u těch dobrot, upozorníme na typickou florentskou delikatesu, trippu alla fiorentina. Jsou to dršťky, které se pojídají v křupavé rolce a jsou zalité salsou. Trippa se prodává u tradičních pouličních stánků. Můžete je ochutnat i s jinými náplněmi, všechny na bázi vnitřností. Sice ne pro každého, ale máte-li chuť ... A pak ještě zdejší T-bone steak, bistecca alla fiorentina z toskánských krav. Opravdu vynikající, i když trochu drahá záležitost. Chcete-li nakoupit nějaké ty florentské potažmo toskánské dobroty, zamiřte na velké vnitřní tržiště Mercado Centrale, kde máte možnost zakoupit různé delikatesy.

  Florencie katedrála Santa Maria del Fiore Náš průvodce po Florencii začneme na jednom z hlavních florentských náměstí, Piazza del Duomo, které je považováno za náboženské centrum Florencie. Dominantou náměstí a jednou z hlavních atrakcí města je velkolepá katedrála Santa Maria del Fiore (foto v textu a pod odstavcem), považovaná za symbol města. Její součástí je pak i samostatně stojící zvonice. Katedrála je čtvrtou největší katedrálou v Evropě a její výstavba byla zahájena na konci 13. století. Florencie katedrála Santa Maria del Fiore Její velikost měla dokládat její rostoucí význam a cílem bylo zastínit katedrály v nedaleké Pise a Sieně. Katedrála se pyšní úžasnou kopulí, její fasáda byla upravována nejprve v 15. století, později v 16., dnešní novogotická fasáda ale pochází z 2. poloviny 19. století. Pro katedrálu je typický rozdíl mezi velmi zdobeným exteriérem a poněkud chudým interiérem. Ve zdejší kryptě se nachází zbytky původního kostela a z kupole se vám naskytne krásný výhled na město. Vstup do katedrály je zdarma, vstup do krypty a do kupole je zpoplatněn. Uvnitř se nacházejí tři obrazy – Dante a Božská komedie a dva jezdecké portréty, všechny z 15. století. Vybledlé fresky pak znázorňují Poslední soud a zdobí vnitřní stranu kupole. Upozorníme ještě na dvě sakristie – Sacrestia Nuova vykládaná dřevem a chráněna bronzovou bránou. Nad jejím vchodem je terakotová luneta. Na druhé straně je Sacrestia Vecchia. Mezi oběma sakristiemi se nachází bronzový relikviář, ve kterém jsou uloženy ostatky prvního florentského biskupa sv. Zenobia. Ke katedrále náleží ještě zvonice – Campanile, 82 metrů vysoká věž nabízející nádherný výhled. Zdolání zdejších 414 schodů za ten výhled určitě stojí.

  Florencie katedrála Santa Maria del Fiore Florencie katedrála Santa Maria del Fiore Florencie katedrála Santa Maria del Fiore Florencie katedrála Santa Maria del Fiore

  Ve stínu velkolepé katedrály pak na náměstí stojí další svatostánek, Battistero di San Giovanni (foto pod textem), nejstarší budova ve městě, která je taktéž významných městským duchovním a uměleckým centrem. Budova pochází z 6. nebo ze 7. století a byla postavena na místě původní římské stavby. I tohle baptisterium je působivé, nejzajímavějším jeho prvkem jsou jeho jižní dveře ze 14. století, které zdobí 28 výplní se scénami ze života patrona Florencie, sv. Jana Křtitele. Úžasně zdobené jsou i ty severní a dveře na východní straně, tzv. Rajské dveře z 15. století, které mají deset výplní se scénami ze Starého zákona. Všechno jsou kopie, originály jsou v Museo dell´Opera del Duomo. Dále upozorníme na mozaikový strop, který vytvořili řemeslníci z Benátek ve 13. století a na hrobku papeže Jana XXIII.

  Florencie Battistero di San Giovanni Florencie Battistero di San Giovanni

  Na náměstí upozorníme ještě na Museo dell´Opera del Duomo, které se nachází v budově bývalé instituce, která dohlížela na stavbu katedrály. Od roku 1891 jsou v něm uložena díla, která byla v průběhu dob odstraněna z katedrály, baptisteria i zvonice. Lákadlem je nádvoří muzea, kde slavný Michelangelo stvořil svého Davida. Jsou tu především originály soch pocházejících z původní fasády kostela a originály dveří z baptisteria, o kterých hovoříme výše. Jsou tu díla Michelangela i Donatella.

  cestovní pojištění se slevou 50 %

  Z náměstí Piazza del Duomo vede hlavní pěší zóna ve Florencii, ulice Via dei Calzaiuoli. V polovině ulice najdete kostel Orsanmichele, který je znám díky zajímavým sochám.

  Florencie Palazzo Vecchio Za druhé hlavní náměstí Florencie je považováno náměstí Piazza della Signoria. Piazza del Duomo je považována za náboženské srdce města, Piazza della Signoria za to občanské. Je totiž populárním místem setkávání, o letních čtvrtcích se tu konají živé koncerty. Na náměstí najdete Palazzo Vecchio (foto v textu), ve kterém už po sedm staletí sídlí městská samospráva. Budova vypadá jako pevnost. Původně zde sídlila městská rada, později se budova stala palácem velkovévody Cosima I. Většina interiéru je otevřena veřejnosti. Působivý je zdejší sál Salone dei Cinquecento, ve kterém se setkávali členové rady republiky. Je tu spousta obrazů znázorňujících válečné úspěchy Florencie. Mimo sál je pak socha Michelangelova Vítězství. Z terasy Terrazzo dei Saturno se vám naskytne krásný výhled na náměstí. Dále je tu komnata manželky Cosima I. a půvabná kaple Cappella di Eleonora z 16. století. Zdejší Cancelleria bývala kanceláří Niccoli Machiavelliho, v Sala delle Carte se nacházejí zas mapy z 16. století.

  Na náměstí pak zmíníme ještě budovu Loggia della Signoria se třemi oblouky, jejíž výstavba začala ve 14. století a měla chránit představitele města před rozmary počasí. Za zmínku stojí zdejší slavná Celliniho socha Perseus, jedna z nejkrásnějších evropských bronzových soch. Na náměstí pak najdete i řadu dalších soch – jezdeckou sochu Cosima I., sochu Neptuna nebo Donatellovo sousoší Judita a Holofernes a nechybí ani kopie slavné sochy Michelangelova Davida, jejíž originál je v nedaleké Gallerii dell´Accademia.

  Florencie Galleria degli Uffizi Nedaleko náměstí se nachází vstup do nejslavnější florentské galerie, Galleria degli Uffizi (foto v textu). Galerie je skutečně velkolepým místem, je zde uložena nejúžasnější sbírka renesančního malířství na světě. Jsou zde zastoupena všechna slavná jména italského umění, středověkého, renesančního, barokního i z dob manýrismu. Budova, ve které muzeum stojí, byla navržena v 16. století jako sídlo kanceláří pro Cosima I., prvního medicejského velkovévodu. Sbírku rodina shromažďovala po několik staletí a později ji odkázala městu za podmínky, že nikdy nebude z města odstěhována. Rozprostírá se ve 45 sálech a během jedné prohlídky rozhodně nezvládnete všechno. Připravte se na fronty a davy turistů po celý rok. Při návštěvě galerie dostanete podrobný plánek, my vás proto upozorníme jen na ta největší ze zdejších děl. V sálech 3-6 se nacházejí díla nejen italských gotických mistrů, v sále 7 jsou díla rané renesance, v sálech 10-14 jsou díla Sandry Botticelliho a zároveň nejslavnější obrazy galerie – jeho Jaro a Zrození Venuše, oba z 15. století. Botticelli byl významný italský renesanční malíř, představitel florentské školy. Obraz Zrození Venuše znázorňuje dívku stojící v mušli. Když byl Uranos vykastrován, jeho genitálie spadly do moře a z pěny se zrodila Venuše. Téma obrazu Jaro pak tak jasné není. V sále 15 najdete pár obrazů od Leonarda da Vinciho, Florencie celkově obrazů tohoto umělce příliš nemá. Dále upozorníme na římskou sochu zvanou „Medicejská Venuše“ z 1. st. př. n. l.. Jedinou socha, kterou si Napoleon po invazi do Itálie odvezl do Francie. V sále 25 je jediný obraz od Michelangela, Doni Tondo neboli Svatá rodina. V galerii najdete obrazy od Raffaela, Rembrandta i Caravaggia, i jiných významných nejen renesančních umělců.

  Sbírka gotického a renesančního sochařství se ukrývá v Museo Nazionale del Bargello. Muzeum sídlí v budově ze 13. století, ve které nejprve sídlil purkmistr – starosta, než tuto pozici v 16. století Medicejští zrušili. V muzeu jsou sochy od Michelangela, třeba jeho Madona s dítětem nebo Donatellův David. Dále tu jsou reliéfy od Lorenza Ghibertiho nebo Filippa Brunelleschiho a desítky dalších artefaktů. Krom soch, terakot a reliéfů, tu najdete i sbírky koberců, gobelínů, stříbra, slonoviny nebo skla, všechny z období mnoha staletí nebo nejkrásnější sbírku bronzových miniatur v Itálii.

  Florencie Galleria dell Accademia, socha Davida od Michelangela Není asi slavnějšího místa ve Florencie než Galleria dell´Accademia, což byla první akademie pro malířství v Evropě. A proč do galerie dorazit? Nenachází se tu nic menšího než sama snad nejznámější socha na světě, socha Davida od Michelangela (foto v textu). Michelangelo byl jedním z nejznámějších představitelů vrcholné italské renesance a manýrismu. Proslavil se jako sochař, architekt a malíř. Mezi jeho nejslavnější díla patří zdejší monumentální socha Davida a malířská výzdoba Sixtinské kaple. Michelangelo byl geniálním umělcem, posedlým hledáním dokonalosti a snahou dokázat, že je nejlepší. Disponoval bohatou představivostí a fantazií, podobu svých děl měl promyšlenou dříve, než na nich začal pracovat. Nejednou se proto stalo, že dílo, s nímž nebyl spokojen, ve vzteku zničil, protože neodpovídalo jeho představám. Velkou péči věnoval výběru kamene. Mramorové bloky si často jezdil vybírat do dolů v Carraře, mnohdy je osobně i páčil. Výjimkou byla socha Davida. Socha Davida je renesanční sochařské dílo z let 1501 – 1504. Šestitunová mramorová socha znázorňuje biblického Davida těsně před soubojem s Goliášem. Michelangelo dokonale znázornil proporce lidského těla a toto dílo je označováno jako jedno z nejlepších sochařských vyobrazení mužského těla v renesančním stylu. Téma zabíjení Goliáše Davidem bylo vybráno kvůli paralele s dějinami Florencie, která se dokázala ubránit silným nepřátelům. Dílo si u umělce objednala společnost Opera del Duomo, která měla na starosti údržbu katedrály. Dílo je obdivuhodné tím, že socha je vytesána z jednoho kusu kamene, který byl mimochodem plný kazů, a řada umělců včetně Da Vinciho si s ním nevěděla rady. Kus mramoru byl přivezen z toskánských kopců už o 40 let dříve, Michelangelo se rozhodl ochromit pochybovače a za tři roky své nejslavnější dílo dokončil. Socha byla vystavěna na náměstí Piazza della Signoria u Palazza Vecchio, kde stála až do roku 1873. Za roky stání venku a pod vlivem povětrnostních podmínek se ztratilo původní pozlacení vlasů a hrudi, zmizela sukně z měděných listů, ale zůstaly úžasně znázorněné fyzické proporce. Kromě Davida v galerii najdete i jiná díla, žádné z nich se ovšem významu Davida nevyrovná.

  Krátce pár slov o Museo di San Marco, které bylo kdysi součástí dominikánského kostela a kláštera. Muzeum se soustředí na díla Fra Angelica, mnicha a převora kláštera, který je mimo jiné znám jako jeden z největších renesančních malířů. V areálu kláštera tak najdete spoustu jeho děl, při prohlídce se dostanete i do klášterních místností jako je knihovna, cely mnichů nebo místnost, kde se mniši umývali před jídlem.

  Florencie kostel Santa Croce A pojďme k dalším florentským kostelům. Dalším kostelem, na který ve Florencii upozorníme, je Santa Croce (foto v textu). Jeho význam spočívá nejen v úžasných freskách, ale také v tom, že ukrývá ostatky na 270 významných obyvatel města, mezi kterými nechybí Galileo, Michelangelo nebo Machiavelli. Kostel původně vystavěli františkáni na konci 13. století. Na stavbu kostela přispívaly bohaté florentské rodiny, protože se domnívaly, že podporovat františkány a být mezi nimi pohřbeni, je nejlepším projevem jejich pokory. Ve skutečnosti to ale spíš bylo tak, že se jen snažily zmírnit vinu nejen za lichvářství v té době na vzestupu. To, že na stavbu kostela byl dostatek financí, je vidět z bohatě zdobených kaplí i hrobek. První z hrobek, které uvidíte, je ta Michelangelova, vedle ní je hrobka Dante Alighieriho a pak hrobka filozofa Machiavelliho. Mimo jiných hrobek pak na druhé straně najdete hrobku Galilea.


  U kostelů ještě chvilku zůstaňme. Kostel San Lorenzo býval hlavním florentským kostelem předtím, než byla postavena katedrála a je to vůbec nejstarší florentský kostel. Byl farním kostelem Medicejských a díky jejich velkým darům byl v 15. století přestavěn do dnešní renesanční podoby. V kostele se nachází třeba hrobka Cosima de´Mediciho a další medicejské hrobky. Turisty láká hlavně zdejší úžasná Medicejská kaple, ve které také odpočívá několik členů rodiny Medicejů, je v podstatě jejich mauzoleem. Je to komplex ze tří částí přistavěný ke kostelu San Lorenzo. V kryptě za pokladnou leží těla méně významných 49 členů rodu. Další částí je Cappella dei Principi neboli kaple knížat s hrobkami šesti medicejských velkovévodů. Zajímavé jsou také kamenné erby 16 ti hlavních toskánských měst, která Medicejové také ovládali. Michelangelo pak navrhl kapli Sacrestia Nuova a vytvořil i tři zdejší hrobky. Kousek od kostela se pak nachází palác Palazzo Medici-Riccardi z 15. století postavený pro Cosima de´Mediciho. Medicejové v paláci bydleli a bylo zde i hlavní sídlo jejich obchodních aktivit až do roku 1540, kdy se Cosimo I. přestěhoval do Palazzo Vecchio. Součástí paláce je malá zdobená kaple Cappella dei Magi se zajímavým cyklem fresek od Benozza Gozzoliho. Jejich hlavním tématem je Průvod tří králů.

  Pokud si netroufáte vyrazit do Florencie na vlastní pěst, využijte poznávací zájezd do Itálie s cestovkou. Skvělou nabídkou právě teď je zájezd po všech nejzajímavějších italských městech (Benátky, San Marino, Urbino, Florencie, Pisa, Řím) na začátku července 2022. V ceně je cesta autobusem, ubytování s polopenzí a služby průvodce. Zvlášť si pak musíte zaplatit vstupy do památek a případné fakultativní výlety. Cena je ovšem skvělá, právě teď zájezd seženete za 8.990,-.

  Zajímavou a netradiční fasádu má kostel Santa Maria Novella (foto pod textem). Oproti kostelu Santa Croce (byl františkánský) se jednalo o kostel dominikánů. Byl taktéž vybudován ve 13. století na místě staršího kostela ze století 11. V interiéru uvidíte několik cyklů fresek. Velmi zajímavá je ovšem venkovní fasáda, která je mistrovským dílem umění vykládání mramorem a na kostele působí opravdu jedinečně.

  Florencie kostel Santa Maria Novella Florencie kostel Santa Maria Novella

  Dalším z míst, které je považována za symbol Florencie, je most Ponte Vecchio (foto pod textem). A v čem je vlastně jedinečný? Přímo na něm se nachází spousta domků a obchodů. Most přežil povodně i války, dokonce se říká, že Hitler nařídil při ústupu nacistů z města most ušetřit. Most na řece Arno stával údajně už v dobách Etrusků, za Římanů přes něj vedla důležitá cesta spojující Řím s hlavními městy na severu země. Dnešní most je ze 14. století, kdy dostal název Starý most. Obchody na mostě stávaly už ve 13. století, bývali zde obchodníci s rybami, řezníci, koželuhové. Poloha na mostě byla pohodlná proto, že se všechen odpad z pracovních postupů házel přímo do vody. Po čase vznikl uprostřed mostu prostor bez obchodů a domků. Tyto řemeslníky nechal z mostu vyhodit Ferdinando I. a na jejich místo za dvojnásobný nájem umístil klenotníky a zlatníky, jejichž někteří potomci tu obchodují dodnes. Obchůdky jsou opravdu malebné a rozhodně na most vyrazte. Po řece Arno si mimochodem můžete udělat i výlet na tradiční loďce zvané barchetta poháněné bidlem.

  Florencie most Ponte Vecchio Florencie most Ponte Vecchio

  Most Ponte Vecchio spojuje rušné centrum Florencie se čtvrtí Oltrarno, ve které se nachází také pár zajímavých míst. Jedním z nich je kaple Cappella Brancacci s impozantními freskami. Tyto fresky jsou považovány za jedny z nejvýznamnějších v našem světě, vznikly na začátku renesance a ovlivnily generace malířů. Jedná se o fresky Masolina (později malíře u maďarského dvora) a jeho žáka Masaccia. Obrazy uchvacují svým realismem a perspektivou. Nejslavnějším z obrazů je obraz Vyhnání Adama a Evy z ráje. Kolosální je pak také palác Palazzo Pitti, který si nechala postavit bohatá bankovnická rodina v 15. století. Dnes je v něm několik muzeí, nejzajímavější je Galleria Palatina, ve které je většina sbírek Medicejských. Jsou tu obrazy od Rafaella i Tiziana, Rubense nebo Caravaggia. Za palácem Pitti se pak nachází hlavní florentský park, Giardino di Boboli, který založil v 16. století Cosimo I. a je to typická ukázka pozdní renesance v Itálii. Je to příjemná oáza klidu plná nejen stromů, záhonů, ale i fontán, soch a jeskyní. Park spojuje palác Pitti s vojenskou základnou Forte di Belvedere, která měla ochraňovat panovníka a jeho rodinu. Středem zahrady je amfiteátr ve tvaru podkovy. Jde o místo, kde byly vytěženy kamene, jež se použily k výstavbě Palazzo Pitti. V 18. století byl do středu amfiteátru zakomponován obelisk pocházející z egyptského Heliopolisu z roku 1500 před Kristem. Na závěr ještě zmíníme krásný kostel San Miniato al Monte na kopci na okraji čtvrti Oltrarno.

  Florencie náměstí Piazza della Santissima Annunziata A teď okrajově zmíníme další pěkná místa Florencie, kam si můžete udělat procházku. Malebné je náměstí Piazza della Santissima Annunziata, uprostřed kterého stojí jezdecká socha velkovévody Ferdinanda I. (foto v textu) ze začátku 17. století a dále tu najdete kostel Santissima Annunziata. Uvnitř je svatostánek, který objednali Medicejové jako schránku pro zázračný obraz Panny Marie ze 13. století. Další pěknou budovou na náměstí je Ospedale degli Innocenti, která vznikla v 15. století jako sirotčinec a dnes má krásnou fasádu. V ulici Via Santa Margherita, nedaleko náměstí Piazza del Duomo, se nachází dům Casa di Dante. Je napodobeninou středověkého domu a sídlí v něm malé muzeu věnované slavnému básníkovi Dante Alighierimu, autorovi Božské komedie. Dante se totiž narodil v některé ze zdejších bočních uliček a právě tady vyrůstal, není ovšem jasné, ve kterém domě.


  Jste-li milovníky fotbalu, nezapomeneme na známý florentský fotbalový klub hrající Serii A, ACF Fiorentina, který své domácí zápasy hraje na florentském stadionu Artemio Franchi. Navštívit některých z jejich fotbalových zápasů je naším dalším tipem.

  A na závěr jeden tip na výlet z Florencie. Asi 8 km od Florencie leží oblíbené městečko Fiesole. Leží na malebném kopci posetém cypřiši nad městem a dnes je oblíbeným venkovským letoviskem Florenťanů i turistů. Z okolních kopců se vám naskytne krásný výhled na okolí. Ve městě najdete dóm z 11. století s novou fasádou ze století 19. Krom dómu je tu i několik dalších kostelů. Dále zmíníme zdejší archeologické naleziště na Via Portigiani, kde jsou římské zříceniny divadla, etruské hradby a archeologické muzeum. Dále upozorníme na Museo Bandini s vystavenými exponáty ze slonoviny, keramiky i obrazy. Pak je tu Villa Medici postavená kdysi pro Cosima de´Medici a klášter San Domenico. Mimochodem právě do Fiesole zasadil Giovanni Boccaccio děj svého Dekameronu.

  Plánujete-li svou cestu do Florencie, zkuste si udělat čas i na návštěvu dalších míst v Toskánsku. I po něm najdete na našem webu Cesty po světě podrobného průvodce, který vás upozorní na všechna zajímavá místa tohoto regionu. Stejně tak nahlédněte i do průvodce po Itálii. V něm se dozvíte spoustu informací o samotné zemi, ale také tam najdete průvodce po dalších zajímavých místech Itálie.

 • A kam se vydáte, až prozkoumáte Florencii?  Další tipy na akční letenky a super zájezdy najdete na naší domovské stránce.

 • Nepovažujete za žádného zkušeného cestovatele a nevíte, kde sehnat levné letenky nebo jak si zařídit ubytování v zahraničí? Nechcete bydlet v hotelu, ale chcete si zarezervovat vilu na pláži nebo srub v Kanadě? Chcete si v zahraničí půjčit auto a nevíte, co to všechno obnáší? Nebo Vás zajímá, jak zůstat na dovče co nejvíce v bezpečí a na co všechno před cestou nezapomenout? Mrkněte na naše rady a tipy pro cestovatele, kde se dozvíte o všem, co je před Vaší cestou třeba zařídit. Pokud s cestováním začínáte nebo máte strach, že si dovolenou na vlastní pěst nezvládnete naplánovat sami nebo se bojíte, že nemůžete cestovat do světa bez znalosti cizího jazyka, mrkněte taky na to, jak Vám s tím pomůžou Cesty po světě. Rádi s Vámi budeme na telefonu po celou dobu Vašeho pobytu v zahraničí a případně vykomunikujeme všechno, co sami nezvládnete. Naplánujeme Vám dokonalou expedici či dovolenou po celém světě do nejmenšího detailu a Vy se už o nic nebudete muset starat. Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc při Vaší cestě do zahraničí, podívejte se na to, jak Vám s tím můžeme pomoci.

  Pokud se Vám tento průvodce líbil, podpořte nás na našem facebookovém profilu, kde nabízíme tipy na to, kam vyrazit a také se tam dozvíte spoustu cestovatelských zajímavostí.

  O tom, kdo jsem a proč píši tenhle web se dozvíte vše tady. Pokud se Vám tenhle průvodce líbil, uložte si nás do svých oblíbených a přijďte zase příště, až budete potřebovat průvodce po nějakém místě na světě. Cesty po světě jsou tu pro Vás a těší se na Vaši další návštěvu! Děkujeme, že nás v tak hojném počtu čtete.

  Vaše Cesty po světě